Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas ir taip suformuojama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

Žemės kadastriniams matavimas atlikti reikalingi dokumentai:

  • sklypo teisinės registracijos dokumentai (pirkimo – pardavimo sutartis, registro pažymėjimas);
  • preliminarus arba detalus žemės sklypo planas;
  • sklype yra statiniai, statinių teisinės registracijos dokumentai (registro pažymėjimai);
  • kiti su sklypu susiję dokumentai.
geodara