Pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, jis turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Kad tai būtų padaryta, reikalingas statybos pridavimas. Tai yra statinio tinkamumo naudojimui pripažinimas, kuris įvertinimas gaunant Statybų inspekcijos deklaraciją ir Registrų centro išrašą apie baigtą statybą –taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Mes siūlome pilną pastato pridavimo  paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint 100% įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.

Mums reikalingi dokumentai:

 • Statybą leidžiantis dokumentas.
 • Statinio projektas.
 • Nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (registrų centro išrašas)
 • Geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentus bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro išvadą apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

 

Norint užbaigti Namo pridavimą padedu sutvarkyti dokumentus:

 • Deklaracija.
 • Statinio darbo projektas.
 • Statinio kadastro duomenų byla. (inventorizacija)
 • Stainio ir Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinė nuotrauka.
 • Sklypo su statiniais geodezinė nuotrauka.
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikatai.
 • Pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi).
geodara