Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas, padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą, suformuojant sklypą prie nuosavybės teise valdomų pastatų.

Reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo planas;
  • žemės sklypo teisinė registracija;
  • pastatų išdėstymo schema;
  • topografinis planas;
  • išduoti leidimai ir reikalavimai;
geodara