Kontrolinės geodezinės nuotraukos atliekamos:

* pastatų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
* inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos.

Pastatų kontrolinė geodezinė nuotrauka

Atliekama baigus statyti įvairius pastatus. Pastatų kontrolinė geodezinė nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši nuotrauka reikalinga pateikiant dokumentus statybų inspekcijai, kad statinys būtu pripažintas tinkamu naudoti. Tai yra tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, ar tvoros neišlenda už sklypo ribų, ar išlaikyti atstumai nuo ribų.

Inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos yra reikalingos montuojant ar tiesiant naujus arba rekonstruojant senus požeminius tinklus ir komunikacijas. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys suvedami į savivaldybių skaitmenines arba analogines duomenų bazes. Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.

Inžineriniai tinklai, kuriems reikalingos išpildomosios nuotraukos:

Elektros linija
Dujotiekis
Vandentiekis
Kanalizacijos ( fekalinės ir lietaus)
Požeminės ryšių linijos.